Biserica fortificată Seleuș

Fortified church Seleuș in Seleus
Fortified church Seleuș in Seleus
Fortified church Seleuș in Seleus
Fortified church Seleuș in Seleus
Fortified church Seleuș in Seleus
Fortified church Seleuș in Seleus

Altar

Altarul baroc datează din anul 1713. A fost realizat și pictat de sibianul Andreas Hermann. Predela prezintă o reprezentare a Cina cea de Taină. Imaginea principală arată o răstignire, deasupra unui mormânt. Statuile din lemn ale lui Petru și Pavel flanchează imaginea principală. Pe lângă reprezentările amintite, se află pe altar imagini cu Ghetsimani, interogatoriul marilor preoți, Adam și Eva și cei patru evangheliști.

Orga

Orga a fost construită de Carl Schneider din Kronstadt. Are 24 registre, 2 manuale si pedala.

Clopotniță

Turnul-clopotniță este despărțit de biserică spre sud-est în zidul de împrejmuire. Are crenel de lemn și poartă. La parter are ziduri masive de piatră. În turn există un ceas funcțional și inițial erau și două clopote, dintre care cel mai mare datează din secolul al XIV-lea și poartă inscripția majusculă „O REX GLORIE VENI CUM PACE”.

Steaguri frăției

În interiorul bisericii s-au păstrat două steaguri frăției din 1772 și 1817.

Fortificaţii

Un zid înalt de 2 m înconjoară curtea bisericii. În timpul lucrărilor de construcție a zidului, în 1504, scaunul din Sighișoara a acordat o reducere de impozit de 7 florini.

Istorie

1348 Prima mențiune documentată. Adunarea nobililor îi explică starețului de Kolozsmonostor că un grup de cinci sate, printre care și Seleuș, aparțin mănăstirii Kolozsmonostor, dar se află în acest moment în alte mâini, lucru la care starețul se opune. Din aceasta reiese că cele cinci comunități Seleuș, Hoghilag, Laslea, Duneș și Prod se aflau inițial pe teritoriul moșierilor și nu pe pământul regilor liberi.
1500 Seleuș cu 70 de familii si 3 ciobani apare printre parohiile Scaunului Sighisoara. În sat există și o școală, o moară și o curte pustie.
1503-1504 Se acordă o reducere de impozit pentru construcția bisericii. În acest timp, biserica a fost transformată într-o biserică fortificată.
1505-1507 Din cauza pagubelor provocate de incendii, scaunul de la Sighișoara a redus taxele de mai multe ori.
1593 În sat sunt numărate 141 de familii și 11 coloniști
1609 Războiul civil a redus drastic populația. În sat mai trăiesc 29 de familii
1662 La sfârșitul lunii ianuarie, în apropiere de Seleuș a avut loc bătălia decisivă dintre trupele turcești sub comanda lui Kuchuk Pașa din armata prințului Mihail Apafi și contraprințul Johann Kemény, care era susținut de Austria. Trupele lui Kemény sunt înfrânte, iar Kemény însuși piere în luptă.
1703 Datorită eliberării de către Habsburgi, Seleuș datorează 2.218 florini.
1899-1903 71 de oameni emigrează în America

Alte atracții în împrejurimi