Biserica Sf. Margareta, Mediaș

St. Margaret's Church, Mediaș in Mediaş
St. Margaret's Church, Mediaș in Mediaş
St. Margaret's Church, Mediaș in Mediaş
St. Margaret's Church, Mediaș in Mediaş
St. Margaret's Church, Mediaș in Mediaş
St. Margaret's Church, Mediaș in Mediaş

Picturi murale

Pe diferiți pereți au fost scoase la lumină picturi și inscripții murale gotice și restaurate; interiorul a fost revopsit în culoare în conformitate cu urmele descoperite.

Istorie

1100-1200 Săpăturile de la biserică au scos la iveală un cimitir din secolul al XII-lea, pe baza inelelor de templu găsite în morminte, care pot fi atribuite unei așezări secuiești.
1146 Conform Chronicon Fuchio-Lupino-Oltardum, Mediaș a fost fondată în 1146.
1250-1300 Construcția primei biserici, ale cărei ziduri de fundație au ieșit la iveală în timpul săpăturilor arheologice din 1971-1972. Corul acestei clădiri a fost descoperit.
1267 Mediaș este menționat pentru prima dată în documente sub numele de "Mediesy". Ducele Ștefan al Transilvaniei, mai târziu regele Ștefan al V-lea al Ungariei, restituie moșiile bunicului său voievodului Nicolae al Transilvaniei.
1300-1350 După o perioadă relativ scurtă de timp, prima biserică este demolată, probabil din lipsă de spațiu, iar în locul ei este construită o biserică-sală.
1315 Deputații comunității sașilor din Mediaș, Schelk și Biertan îi cer regelui Carol Robert să restabilească vechile libertăți. Regele restabilește vechea situație juridică.
1320 Un conte de Mediaș este menționat pentru prima dată.
1359 Mediașul este menționat pentru prima dată ca fiind o "civitas".
1390 Zidul nordic al celei de-a doua biserici este demolat și se construiește un culoar nordic, cu piloni care iau locul zidului.
1402 Regele Sigismund eliberează scaunele de Mediaș și Șeica Mare de sub jurisdicția contelui de secui.
1419 Mediaș este numit oraș de piață - "oppidum".
1438 Devastarea orașului Mediaș de către turci.
1440 Începe construcția noului cor.
1449 Cel mai vechi clopot din biserică datează din acest an.
1452 Cetatea bisericii este menționată pentru prima dată.
1477 Regele Matei stabilește la 32 numărul de oameni pe care Mediașul trebuie să îi pună la dispoziție pentru armată. Toți ceilalți oameni înarmați sunt obligați să fie pregătiți pentru apărarea bisericii fortificate.
1487 Prima mențiune a unui spital în Mediaș.
1488 Finalizarea bisericii conform "Historia Transilvaniae" de Georg Soterius.
1490-1534 Construirea zidurilor orașului.
1550-1551 Ridicarea turnului bisericii Sfânta Margareta.
1972-1974 Săpăturile arheologice au scos la lumină clădiri și morminte din secolele XII și XIII. În timpul lucrărilor de restaurare, s-au asigurat nervuri de boltă, respectiv s-au înlocuit nervuri de tablă în naos, ferestrele gotice au primit montanti și geamuri de tip ochi de taur.
1976-1982 Au fost restaurate altarul și suprastructura acestuia, amvonul și orga.

Alte atracții în împrejurimi